STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/werkdruk-werkplezier.jpg); }

Dit doe je voor je team

Als leidinggevende of begeleider heb je veel mogelijkheden om een groep medewerkers/ je collega’s op het gebied van werkdruk en werkplezier te ondersteunen. Hieronder vind je vijf oplossingen waarmee je met een groep aan de slag kunt gaan. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Praktische maatregelen om energievreters aan te pakken

Iedere situatie is uniek, maar sommige energievreters komen in de gehandicaptenzorg meer voor dan andere. Veel genoemd worden de combinatie van werklast en tijdsdruk (te veel moeten doen in te weinig tijd), samenwerking en gebrekkige communicatie. Hieronder vind je praktische verbetermaatregelen voor deze oorzaken van werkstress.

  • Maak keuzes en stel prioriteiten. Bespreek in het werkoverleg welke taken de hoogste, hoge of juist minder hoge prioriteit hebben. Zo help je medewerkers bij het maken van hun eigen keuzes.

  • Kijk geregeld kritisch naar het werkproces. Wat kun je slimmer organiseren? Soms betekent minder doen meer kwaliteit. Wat zouden jullie voortaan kunnen laten? Kan het werk misschien handiger door het op een ander tijdstip te doen? Of in een andere volgorde?

  • Structureer de afleiding. Veel medewerkers worden geregeld van hun taak afgeleid door kleine klusjes. Denk bijvoorbeeld aan kantoorpersoneel dat zich door e-mail of telefoontjes minder goed kan concentreren. Of aan zorgmedewerkers die niet aan hun taak toe komen door de vele vragen tussendoor. Ga eens na of je zulke afleiding kunt structureren door deze klusjes bij toerbeurt door één medewerker te laten oppakken. Dit kan de concentratie én snelheid bij de anderen enorm opvoeren.

  • Ga na of overleg efficiënter en effectiever kan. Twee handige hulpmiddelen hiervoor zijn de checklist overleg verbeteren (PDF, 85Kb) en de oefeningen in de brochure ‘beter overleggen’ (PDF,314Kb) uit de kinderopvang.

  • Ga na waar de samenwerking beter kan. Bespreek eens met elkaar wat ieder verstaat onder goed samenwerken. Hoe ziet dat er voor jou uit? En hoe denkt een ander daarover? Waar gaat het goed en waar niet? Doe ook eens wat oefeningen uit de brochure ‘beter samenwerken’ (PDF, 309Kb). Ze zijn leuk om te doen én effectief.

  • Stroomlijn de combinatie werk en privé. Zijn aanvangs- en eindtijden van de diensten al jaren een vaststaand feit of zijn er per team flex-afspraken mogelijk? Bieden de roosters medewerkers een vaste vrije dag, of andere mogelijkheden om werk en privé op elkaar af te stemmen? Vraag in het werkoverleg eens naar sterke kanten en verbetertips voor de roosters. Wie weet is er meer mogelijk dan je dacht!

  • Wees alert op ongewenst gedrag. Heb je het vermoeden dat pesten, discriminatie of seksuele intimidatie in jouw team een rol speelt? Zulk ongewenst gedrag heeft een grote impact. Zorg dat je er zorgvuldig mee omgaat en overleg met de vertrouwenspersoon, P&O-afdeling of arbocoördinator over een goede aanpak.

  • Help bij acceptatie en loslaten. In vrijwel ieder team zijn energievreters aanwezig waar nauwelijks of geen invloed op te krijgen is. Je kunt nu eenmaal niet alles beïnvloeden. Houdt jouw team ook een aantal energievreters over? Begeleid je medewerkers dan in het accepteren en loslaten ervan. Bijvoorbeeld met de werkvorm van voortgezet werkplezier over loslaten (PDF, 42Kb).