Direct naar content

Dit doe je voor je organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen. De inspanningen om deze risico’s te bestrijden kun je samenvatten onder de noemer ‘integrale veiligheid’. Ben je verantwoordelijk voor de BHV binnen een hele organisatie, dan is het van belang om die goed in te bedden in een breder programma voor zulke integrale veiligheid. Hieronder vind je praktische tips en aandachtspunten die voor jou van belang zijn. Je kunt steeds doorklikken naar meer informatie.

Staar je niet blind op de Arbowet

Het is belangrijk om te beseffen dat de Arbowet bij BHV vooral focust op brandbestrijding, ontruiming, te water raken en eerste hulp bij ongelukken (EHBO). Deze onderwerpen zijn zeker belangrijk, maar in de praktijk zijn  ze maar een deel van het vraagstuk. Begin vooral aan de voorkant: bekijk hoe je risico’s kunt verkleinen, waardoor de maatregelen voor BHV ook een stuk eenvoudiger kunnen uitpakken. Door een risico-gerichte benadering te kiezen wordt de BHV aanpak vaak ook nog eens effectiever.

Volg een stappenplan voor heldere beleidskeuzes

Goede BHV is veelomvattend en vraagt een bijdrage van iedere medewerker. Je kunt de fijnere details alleen regelen als directie en ondernemingsraad eerst heldere keuzes maken over de hoofdlijnen. Dit kan door een stappenplan BHV te volgen.

Inventariseer de risico’s

Gevaren goed bestrijden kan alleen als je ze helder op een rijtje hebt. Alleen dan kun je immers passende oplossingen zoeken, acties in de juiste samenhang ondernemen en omissies of dubbel werk vermijden. De risico-inventarisatiematrix van de VGN is een uitstekend hulpmiddel.

Stel een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan op

Het bedrijfsnoodplan vormt de paraplu voor de BHV. Hierin noteer je met welke risico’s je organisatie rekening houdt (scenario’s) en wat het beleid is om deze risico’s tegen te gaan. Stem dit af op het zorgcontinuïteitsplan. Deze tips en tools helpen je om dat goed te doen.

Stel een BHV-plan en ontruimingsplan op

Waar het bedrijfsnoodplan de grote lijnen geeft, vul je in het BHV- en ontruimingsplan gedetailleerd in hoe er in noodsituaties wordt gewerkt. Doe dit dus per locatie en herijk dit regelmatig. Bekijk waar je op moet letten bij het opzetten van een BHV-plan.

Besteed speciale aandacht aan extra murale activiteiten

Binnen de eigen grotere locaties zijn veel zaken goed georganiseerd en technisch veilig ingericht. Op kleine locaties, locaties die gedeeld worden met anderen en bij zelfstandig wonende cliënten zijn er andere uitdagingen. Hier is het nog belangrijker om zorgvuldige risico-inschatting te doen, alert te zijn op brandveiligheid bij de cliënt thuis en is het zaak de omgeving actief te betrekken bij de BHV.

Bepaal de bezetting van de BHV

Gehandicaptenzorg gaat vaak 24 uur per dag door en veel cliënten zijn bij incidenten niet zelfredzaam. Daarom is het een hele uitdaging om ervoor te zorgen dat er altijd iemand beschikbaar is die handelend op kan treden. Denk daarbij ook aan dagbestedingsactiviteiten en let speciaal op situaties waar door één medewerker alleen gewerkt wordt. Praktische aanknopingspunten en tips voor als je bepaalt wat de vereiste BHV-bezetting is.

Regel de opleiding van medewerkers met BHV-taken

Omdat cliënten bij calamiteiten vaak niet zelfredzaam zijn, heb je bij BHV in de gehandicaptenzorg meestal veel assistentie nodig. Dit betekent in de praktijk dat op veel plekken bijna iedereen een rol speelt bij de BHV. Dit maakt goede opleiding noodzakelijk.

Oefen noodsituaties geregeld

De praktijk is de beste leermeester. Oefenen in de praktijk is bij BHV hard nodig om de werking van het BHV-plan te toetsen en te verbeteren. Zorg dus dat iedereen, ook de cliënt, regelmatig meedoet met een BHV-oefening. Drie aandachtspunten bij het opzetten van BHV-oefeningen.

Vergeet vooral ook de preventie niet

De oorzaken van noodsituaties zijn vaak heel klein. Een kaarsje dat omviel, een kabel die kortsluiting maakte, enzovoort. Niet te voorkomen – of toch wel? Brandpreventie loont en met goede samenwerking kun je op dit gebied veel bereiken. Kijk naar de manieren die werken voor brandveiligheid.

Organiseer de veiligheid en houd die in stand

Ook als iedereen goed doordrongen is van het belang van veiligheid, kunnen medewerkers, cliënten en bezoekers in de praktijk zaken over het hoofd zien of fouten maken. Daarom is het nodig om het veiligheidsbewustzijn geregeld te prikkelen. Dit doe je door er planmatig aandacht aan te besteden.

Maak werk van incidentenanalyse

Als het om veiligheid gaat, is ieder gevaar dat ontdekt wordt belangrijk. Daarom is het cruciaal om werk te maken van goede incidentenregistratie en –analyse. Neem ook bijna-incidenten mee, want ook als het nog net goed is afgelopen kun je veel leren.

Zorg dat alles bouwkundig en technisch op orde is

Als het om brandveiligheid en noodvoorzieningen gaat, vertrouwen we op allerlei technieken. Een goed ontwerp en goed onderhoud maken daarom op kritieke momenten het verschil. De vergunning zegt zeker niet alles en soms is er sprake van strijdige belangen. Bekijk goed welke voorzieningen er bouwkundig, technisch en organisatorisch nodig zijn voor een brandveilig gebouw.