Direct naar content

Dit doe je voor jezelf

Als medewerker in de gehandicaptenzorg heb je te maken met cliënten (en soms ook collega’s) die zich in een noodsituatie zoals een brand of een ongeval niet of moeilijk zelf kunnen redden. Daarom heb jij in zulke gevallen een belangrijke rol, óók als je geen bedrijfshulpverlener (BHV’er) bent. De BHV’ers hebben bij zulke incidenten wel de leiding, maar kunnen in hun eentje nooit iedereen redden of in veiligheid brengen. Daar ben jij hard bij nodig! Hieronder lees je wat je kunt doen om hier klaar voor te zijn.

Ken de werksituatie

Zorg dat je weet welke risico’s er zijn en wat er van je wordt verwacht als er een noodsituatie optreedt. Kijk goed rond: hoe kom je naar buiten bij nood en wie moeten er bij een ontruiming allemaal hulp krijgen? Zie je zaken die onveilig zijn? Los ze op of kaart ze aan bij degene die voor de oplossing kan zorgen. Maak er een gewoonte van om drie zaken in de gaten te houden.

Ken je cliënten

Weet wat je van je cliënten kunt verwachten. Kunnen zij extra risico’s veroorzaken door hun gedrag? En zullen zij waarschuwen als er bijvoorbeeld brand ontstaat? En in de noodsituatie, zijn ze dan zelf in staat om te vluchten, misschien anderen te helpen of hebben ze veel hulp nodig bij het evacueren? Zorg dat je dit voor de groep in beeld houdt. Dat kan bijvoorbeeld door de risico-profielen op te stellen met de methode van Geen Nood Bij Brand.

Weet wat je moet doen en train jezelf

Sta jij er als medewerker in eerste instantie alleen voor als zich een noodsituatie voordoet? Dan is het belangrijk dat je de basisprincipes kent voor het handelen in nood. Heb je een rol als BHV’er, dan geldt dit principe vanzelfsprekend ook. Enkele praktische tips om in beide gevallen je vaardigheden te trainen.

Draag bij aan brandpreventie

Het allerliefst heb je de BHV natuurlijk helemaal niet nodig. Jij kunt hier onder meer aan bijdragen door de kans op brand zo klein mogelijk te houden. Woont de cliënt nog veilig? Kijk wat je concreet kunt doen op het gebied van brandpreventie.

Maak het veiliger door te leren: meld incidenten

De beste manier om het werk voor jou, je collega’s en je cliënten zo veilig mogelijk te maken, is ernaar streven om veiligheidsprocedures voortdurend te blijven aanscherpen. Jij kunt hier aan bijdragen door incidenten en ‘bijna-incidenten’ consequent te melden. Want van ieder incident of bijna-incident kun je leren. Drie belangrijke uitgangspunten bij het melden.

Let op bij veranderingen

Jij bent de ogen en oren op jouw werkplek. Zie je veranderingen die vluchtroutes slecht begaanbaar of blusmiddelen onbereikbaar maken? Het is de moeite waard om daar ook in de dagelijkse drukte goed op te letten.