Direct naar content

Werkzame methodieken jeugdzorg

In Belgie is door ICOBA onderzocht welke methodieken er zijn mbt het voorkomen en omgaan met agressief gedrag van jongeren en wat daarin de werkzame factoren zijn. Interessant om binnen het onderwijs te bekijken!

Aan de slag!

In het onderzoeksrapport is te lezen dat er voldoende goede praktijken beschikbaar zijn met betrekking tot het voorkomen en omgaan met agressief gedrag van jongeren. Instellingen kunnen vanuit hun eigen visie zelf een keuze maken in deze veelheid van goede praktijken rekening houdend met de geschiktheid van de praktijk voor hun werkvorm, de effectiviteit van de praktijk, en hun eigen praktische mogelijkheden en beperkingen. Op pagina 35 een samenvatting van het rapport en in de bijlagen een beschrijving van de verschillende interventies.

Doelgroep:

Ontwikkeld voor de Vlaamse jeugdzorg, maar ook in NL inzetbaar.

Ontwikkelaar:

ICOBA

Sluit aan bij doel:

Agressiebeleid, stimuleren van groen gedrag, omgaan met oranje gedrag, hanteren van rood gedrag.