Direct naar content

Agressiebeleid

Wat is agressie eigenlijk? Welke afspraken zijn er over het omgaan met agressie en welke procedures gelden er? Hoe is het agressiebeleid verankerd in de beleidscyclus en hoe houden we elkaar scherp? Het is belangrijk dat iedere (toekomstige) medewerker in de (jeugd)zorg weet wat er verstaan wordt onder agressie, dat dit niet acceptabel is en weet welke afspraken er gelden. Daarnaast heeft iedere (toekomstige) medewerker een rol in het creëren van een veilige werkomgeving.

Wat moet je weten over agressiebeleid om hier in de praktijk mee aan de slag te kunnen?

Bij dit thema gaat het erom dat je inzicht krijgt in beleidsmatige zaken rondom agressie, (mede) beleid opstelt voor een veilig klimaat en leiderschap toont om een veilige werkomgeving te optimaliseren.

Doelen van ‘Agressiebeleid’

Wat moet je als (aankomend) zorgprofessional kunnen, weten en doen om in de praktijk met agressiebeleid aan de slag te kunnen? Hier vind je een overzicht. De leermaterialen bij dit thema helpen om deze doelen te bereiken.

De (aankomend) zorgprofessional:

  • Is op de hoogte van de kaders voor agressiepreventie en -hantering in de organisatie
  • Kent de (somatische, psychische, sociale en contextuele) factoren die van invloed zijn op de veiligheid van zorgvragers en medewerkers
  • Kan voorstellen doen voor organisatorische, bouwkundige en technische maatregelen om een veilige werkomgeving te creëren
  • Toont initiatief in het oplossen van knelpunten in het werkklimaat die tot onveiligheid leiden
  • Werkt volgens de veiligheidsnormen die bekend zijn binnen de instelling
  • Geeft medewerkers/teams (gevraagd en ongevraagd) advies over preventief werken in het voorkomen van agressie
  • Kan relevante screeningsmethoden hanteren waarmee risicofactoren in kaart worden gebracht
  • Analyseert meldingen en kijkt op organisatieniveau naar verbeterpunten
  • Durft nee te zeggen bij onveilige situaties
Ga naar de leermaterialen