STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een team

Ben je leidinggevende, ergocoach of werk je in een zelfsturend team, dan sta je voor de uitdaging om met jouw team de kans op fysieke overbelasting zoveel mogelijk te verkleinen. Hieronder vind je praktische aanknopingspunten om hiermee aan de slag te gaan. Bij ieder punt kun je doorklikken naar meer gedetailleerde informatie en concrete oplossingen.

Voorlichting en instructie: aandachtspunten per functie en werksoort

Om praktijkrichtlijnen en hulpmiddelen goed toe te passen zijn goede voorlichting en instructie nodig. Wat in jouw team nodig en verstandig is, hangt af van de aanwezige functies en werksoorten. Hieronder vind je een overzicht met praktische aanknopingspunten.

Teamleden die cliëntgebonden werkzaamheden verrichten

  • Zorg voor voldoende opleiding en instructie. Ze zijn belangrijk en hoeven niet veel tijd te kosten. Vergeet niet om aanwezige kennis en vaardigheden geregeld op te frissen.
  • Vraag zo nodig hulp van de ergocoach of de preventiemedewerker.
  • Kies je voor e-learning? Zorg dan voor inbedding in de praktijk: bekijk en bespreek hoe je het geleerde optimaal kunt toepassen.

Tools:

Teamleden in ondersteunende functies of werkzaamheden

  • Leid je teamleden goed op. Zorg voor goede voorlichting en instructie en herhaal die geregeld, zodat het geheugen wordt opgefrist.
  • Vraag zo nodig hulp. De ergocoach of de preventiemedewerker kan je helpen om de voorlichting en instructie goed in te richten.

Tools:

Teamleden die beeldschermwerk doen (meer dan twee uur per dag)

  • Licht medewerkers die dit werk doen goed voor. Maak gebruik van de tips in deze arbocatalogus.
  • Vraag waar nodig hulp of ondersteuning. De ergocoach of preventiemedewerker in je organisatie kan je zeker verder helpen!

Tools: