STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede aanpak van fysieke belasting binnen een hele organisatie, dan is het vooral zaak om een doordacht beleid in te richten. Er valt er veel te doen, maar je kunt ook veel voordeel behalen.

Zó kom je tot passende maatregelen tegen fysieke belasting

Fysieke belasting beperken is maatwerk. Het uitgangspunt voor een goed beleid is zoals altijd de arbeidshygiënische strategie. Daarnaast kun je je voordeel doen met oplossingen uit arbocatalogi van andere sectoren. Tot slot: het werkrooster voor nachtarbeid moet fysiek herstel tijdens en na je werk mogelijk maken.

Nieuwbouw, verbouw of renovatie? Stel ruimte-eisen!

Ruimte om verantwoord en met inzet van de juiste hulpmiddelen te werken is een belangrijke voorwaarde voor vermindering van fysieke belasting. In een bestaand gebouw loop je op dit punt bij het volgen van de arbeidshygiënische strategie wellicht tegen begrenzingen aan. Dit verandert echter bij nieuwbouw, verbouw of renovatie: dan is het van belang om ruimte-eisen mee te nemen in de planvorming. Werkruimten mogen zowel qua omvang als qua inrichting geen beperkingen opleveren om volgens de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting te kunnen werken. Zorg dat je je ruimte-eisen nog vóór de ontwerpfase inbrengt, zodat ze een onderdeel worden van het programma van eisen waaraan het ontwerp moet voldoen.

Tools:

Arbocatalogi van andere sectoren benutten

Bij het zoeken naar oplossingen kun je ook je voordeel doen met oplossingen uit arbocatalogi van andere sectoren die met vergelijkbare risico’s te maken hebben. In de dagbesteding vind je bijvoorbeeld horeca-, schoonmaak- en hovenierswerkzaamheden. In die branches is ook gezocht naar oplossingen voor fysieke belasting. Opent externe link in nieuw schermKijk eens of je iets hebt aan de arbocatalogi van de agrarische en groene sectoren, contractcatering en schoonmaak en glazenwassers. Houd er wel rekening mee dat deze branches niet uitgaan van de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting zoals die zijn afgesproken in de Gehandicaptenzorg.

Nachtarbeid: werkrooster aanpassen en voorlichting over voeding en slaap

 • Vermindering van het aantal nachtdiensten tot 2 hooguit 3
 • Beperkt aantal gelijksoortige diensten achter elkaar
 • Na iedere nachtdienstperiode minimaal 48 uren vrij
 • Gegarandeerde hersteltijd van tenminste 12 uren per 24 uren
 • Voorwaartse rotatie
 • Niet beginnen met een nachtdienstperiode
 • Vroege dienst niet beginnen voor 07.00 uur
 • Beperking van de lengte van de dienstenreeks
 • Overlap van diensten
 • Zoveel mogelijk besteedbare vrije tijd in de weekenden
 • Zoveel mogelijk vaste doordeweekse avonden vrij
 • Zoveel mogelijk maaltijden in gezinsverband
 • Zoveel mogelijk regelmatigheid in het rooster (niet te lange duur van de roostercyclus)
 • Geef voorlichting over voeding en slaap, zie de tips uit Goede nacht

Tools: