STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede aanpak van fysieke belasting binnen een hele organisatie, dan is het vooral zaak om een doordacht beleid in te richten. Er valt er veel te doen, maar je kunt ook veel voordeel behalen.

Zó kom je tot passende maatregelen tegen fysieke belasting

Fysieke belasting beperken is maatwerk. Het uitgangspunt voor een goed beleid is zoals altijd de arbeidshygiënische strategie. In de gehandicaptenzorg zijn veel ervaringen en andere informatie beschikbaar over de toepassing hiervan in de praktijk. Daarnaast kun je je voordeel doen met oplossingen uit arbocatalogi van andere sectoren. Tot slot draagt een goed werkrooster voor nachtarbeid bij aan herstel tijdens en na je werk.

Arbeidshygiënische strategie

Bij het verminderen van fysieke overbelasting moet je de arbeid hygiënische strategie volgen. Dit betekent dat je bij het nemen van maatregelen zo veel mogelijk deze volgorde moet hanteren:

 1. Bronaanpak. Bij werk met cliënten is de ‘bron’ een gegeven. Optimaal gebruikmaken van de zelfredzaamheid van cliënten is in dit geval een goede bronmaatregel. Voor andere, niet-cliëntgebonden handelingen zijn er meer mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de last, een andere organisatie van het werk en goed onderhoud van rollend materieel.
 2. Technische / organisatorische maatregelen. Hier gaat het om inzetten van hulpmiddelen die het werk verlichten, of om taakroulatie.
 3. Persoonlijke beschermingsmiddelen inzetten. Dit zijn bijvoorbeeld sta-steunen, tilgordels en tilinstructies.

Tip: de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting zijn een uitwerking van de arbeidshygiënische strategie voor de gehandicaptenzorg. Gebruik ze!

Nieuwbouw, verbouw of renovatie? Stel ruimte-eisen!

Ruimte om verantwoord en met inzet van de juiste hulpmiddelen te werken is een belangrijke voorwaarde voor vermindering van fysieke belasting. In een bestaand gebouw loop je op dit punt bij het volgen van de arbeidshygiënische strategie wellicht tegen begrenzingen aan. Dit verandert echter bij nieuwbouw, verbouw of renovatie: dan is het van belang om ruimte-eisen mee te nemen in de planvorming. Werkruimten mogen zowel qua omvang als qua inrichting geen beperkingen opleveren om volgens de Praktijkrichtlijnen fysieke belasting te kunnen werken. Zorg dat je je ruimte-eisen nog vóór de ontwerpfase inbrengt, zodat ze een onderdeel worden van het programma van eisen waaraan het ontwerp moet voldoen.

Tools:

Ervaringen en goede praktijken uit de gehandicaptenzorg

In de gehandicaptenzorg zijn inmiddels veel ervaringen en andere informatie beschikbaar over de toepassing van de arbeidshygiënische strategie in de praktijk. Opens external link in new windowPrego! Tips leveren ideeën voor verbetermaatregelen op het gebied van fysieke belasting en bmi40plus bevat diverse goede praktijken over de omgang met obese cliënten. Benut deze input voor je plan van aanpak!

Tools:

Arbocatalogi van andere sectoren benutten

Bij het zoeken naar oplossingen kun je ook je voordeel doen met oplossingen uit arbocatalogi van andere sectoren die met vergelijkbare risico’s te maken hebben. In de dagbesteding vind je bijvoorbeeld horeca-, schoonmaak- en hovenierswerkzaamheden. In die branches is ook gezocht naar oplossingen voor fysieke belasting. Kijk eens of je iets hebt aan de arbocatalogi van de Opens external link in new windowagrarische en groene sectoren, Opens external link in new windowcontractcatering en Opens external link in new windowschoonmaak en glazenwassers.

Nachtarbeid: werkrooster aanpassen en voorlichting over voeding en slaap

 • Vermindering van het aantal nachtdiensten tot 2 hooguit 3
 • Beperkt aantal gelijksoortige diensten achter elkaar
 • Na iedere nachtdienstperiode minimaal 48 uren vrij
 • Gegarandeerde hersteltijd van tenminste 12 uren per 24 uren
 • Voorwaartse rotatie
 • Niet beginnen met een nachtdienstperiode
 • Vroege dienst niet beginnen voor 07.00 uur
 • Beperking van de lengte van de dienstenreeks
 • Overlap van diensten
 • Zoveel mogelijk besteedbare vrije tijd in de weekenden
 • Zoveel mogelijk vaste doordeweekse avonden vrij
 • Zoveel mogelijk maaltijden in gezinsverband
 • Zoveel mogelijk regelmatigheid in het rooster (niet te lange duur van de roostercyclus)
 • Geef voorlichting over voeding en slaap, zie de tips uit Goede nacht

Tools: