STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede aanpak van fysieke belasting binnen een hele organisatie, dan is het vooral zaak om een doordacht beleid in te richten. Er valt er veel te doen, maar je kunt ook veel voordeel behalen.

Aandachtspunten fysieke belasting bij kwetsbare doelgroepen

Vier groepen verdienen binnen je beleid tegen fysieke overbelasting extra aandacht: arbeidsgehandicapten, jongeren, zwangere en borstvoeding gevende vrouwen en ouderen. Hieronder vind je per doelgroep de voornaamste aandachtspunten.

Arbeidsgehandicapten

 • Zorg voor een optimale inrichting van de werkplek. Hiervoor kan je te rade bij een aantal bronnen:
 • Houd rekening met de belastbaarheid van medewerkers met een arbeidshandicap

Jongeren jonger dan 18 jaar

 • Houd rekening met beperkte belastbaarheid. Het lichaam van jongeren is nog niet volgroeid, hierdoor is het risico van fysieke overbelasting groter dan normaal.
 • Ga uit van inschattingsfouten. Deze medewerkers missen nog de ervaring om risico’s goed te overzien en zijn over het algemeen geneigd die te onderschatten. Dit zorgt voor een grotere kans op fysieke overbelasting.
 • Besef dat deze medewerkers niet geneigd zijn om vooruit te denken. Als je nog jong bent, lijken de fysieke beperkingen van het ouder worden nog ver weg. Maar een medewerker heeft maar één lichaam en moet daar zuinig op zijn: hij moet er nog een heel (werk)leven mee vooruit kunnen! Extra aandacht voor voorlichting en instructie is geen overbodig luxe.

Zwangere en borstvoeding gevende vrouwen

 • Pas het werk aan als dit nodig is. Als een medewerkster zwanger is of borstvoeding geeft, is haar fysieke belastbaarheid lager dan normaal.
 • Neem zwangerschap mee in de RI&E. Vrijwel iedere organisatie in de gehandicaptenzorg krijgt vroeg of laat met één of meer zwangere medewerksters te maken. Zorg dat je er op voorhand rekening mee houdt in je beleid!
 • Stimuleer voorlichting en preventief consult door de bedrijfsarts. Zorg dat je organisatie hier goede afspraken over maakt bij het contracteren van arbodienstverleners.
 • Bied rustgelegenheid en een kolfruimte. Extra pauzes en een rustruimte helpen om de combinatie van werk en zwangerschap en/of borstvoeding vol te houden. Een rustkamer komt bovendien van pas als de jonge moeder na de bevalling moedermelk wil kolven.

Oudere werknemers

 • Zorg voor maatwerk. Er is geen duidelijke grens wat onder ‘ouderen’ moet worden verstaan. Wel neemt de belastbaarheid met het stijgen der jaren onvermijdelijk af.
 • Kijk kritisch naar het werkrooster. Dit is een belangrijk instrument om rekening te houden met afnemende belastbaarheid. Zorg dat inspanning en rust goed gespreid kunnen worden over de werkweek. Denk aan kortere diensten en minder onregelmatige of nachtdiensten.
 • Ken de cao. De afspraken in de cao bieden expliciet mogelijkheden om rekening te houden in de roostering van medewerkers vanaf 55 jaar (de ontzie-regeling). Vanaf 57 jaar zijn werknemers niet meer verplicht om nachtdiensten te verrichten.

Tools:

 • Oogvereniging
 • De hulpmiddelenwijzer