STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede aanpak van fysieke belasting binnen een hele organisatie, dan is het vooral zaak om een doordacht beleid in te richten. Er valt er veel te doen, maar je kunt ook veel voordeel behalen.

Aandachtspunten fysieke belasting bij kwetsbare doelgroepen

Vier groepen verdienen binnen je beleid tegen fysieke overbelasting extra aandacht: arbeidsgehandicapten, jongeren, zwangere en borstvoeding gevende vrouwen en ouderen. Hieronder vind je per doelgroep de voornaamste aandachtspunten.

Arbeidsgehandicapten

 • Zorg voor een optimale inrichting van de werkplek. Hiervoor kan je te rade gaan bij een aantal bronnen:
  • Collega- gehandicaptenorganisaties, zoals Bartimeüs of Visio hebben centra die werkgevers gericht kunnen adviseren over goede werkplekken voor medewerkers met een visuele of auditieve beperking.
  • De hulpmiddelenwijzer van Vilans
  • De Oogvereniging
  • Scouters is een platform voor en door mensen met een beperking. Op de website zijn onafhankelijk advies en informatie over praktische hulpmiddelen te vinden. Scouters is er voor iedereen met een blessure of handicap en voor mensen die minder goed kunnen bewegen, bijvoorbeeld omdat ze ouder worden.
  • Scouters; deze website biedt informatie en onafhankelijk advies over innovatieve hulpmiddelen voor en door mensen die beter willen bewegen.

Jongeren jonger dan 20 jaar

Onderzoek laat zien dat jonge werknemers (<20 jaar) minder belasting aankunnen. De kans op rug- klachten is bij hen groter dan bij bijvoorbeeld een 35-jarige die hetzelfde tilt. Daarom genieten jongeren volgens de Arbowet een speciale bescherming. Wanneer jongeren blootstaan aan zwaar werk (keuken, onderhoud, tuin, transfers met cliënten etc.), zal er dus een zwaarder accent moeten liggen op het voorkomen van te zware fysieke belasting.’ Ook de BeleidsSpiegel geeft hiervoor concrete handvatten.

Zwangere vrouwen

Voor fysiek zwaar werk tijdens de zwangerschap zijn organisaties gehouden aan wettelijke bepalingen en regelgeving. 
De Inspectie SZW legt dit als volgt uit: gedurende de zwangerschap en de eerste maanden na de bevalling mogen vrouwen niet worden verplicht frequent (dat wil zeggen: meer dan eenmaal per uur) meer dan vijf kilo te tillen of te dragen. Voor meer incidentele activiteiten geldt dat vrouwen in deze periode niet verplicht kunnen worden meer dan 10 kilo te tillen of te dragen.  Ook de BeleidsSpiegel geeft hiervoor concrete handvatten.

Fysiek zwaar werk voor oudere werknemers

 • Zorg voor maatwerk. Er is geen duidelijke grens wat onder ‘ouderen’ moet worden verstaan. Wel neemt de belastbaarheid met het stijgen der jaren onvermijdelijk af. Concrete afspraken hierover zijn te vinden in de BeleidsSpiegel.
 • Kijk kritisch naar het werkrooster. Dit is een belangrijk instrument om rekening te houden met afnemende belastbaarheid. Zorg dat inspanning en rust goed gespreid kunnen worden over de werkweek. Denk aan kortere diensten en minder onregelmatige of nachtdiensten.
 • Ken de cao. De afspraken in de cao bieden expliciet mogelijkheden om rekening te houden in de roostering van medewerkers vanaf 55 jaar (de ontzie-regeling). Vanaf 57 jaar zijn werknemers niet meer verplicht om nachtdiensten te verrichten.
 • Ook de BeleidsSpiegel geeft hiervoor concrete handvatten.

Tools: