STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede aanpak van fysieke belasting binnen een hele organisatie, dan is het vooral zaak om een doordacht beleid in te richten. Er valt er veel te doen, maar je kunt ook veel voordeel behalen.

Fysieke belasting beoordelen en aanpakken: praktische hulpmiddelen

Onderstaande instrumenten zijn goed bruikbaar om fysieke belasting te beoordelen en tot verbetermaatregelen te komen. Je kunt ze op het niveau van werkzaamheden en afdelingen gebruiken, maar ook op organisatieniveau. Alle instrumenten leveren een verdere verdieping op van de RI&E of helpen bij het opstellen van het plan van aanpak. Ze zijn bedoeld voor preventiemedewerkers of andere deskundige personen. Voor het invullen is input vanuit de werkvloer nodig.

Instrumenten cliëntgebonden werkzaamheden

  • De Tilthermometer is een verdieping van de RI&E in de vorm van online instrument. Het instrument geeft bij cliëntgebonden handelingen de belangrijkste bronnen van fysieke overbelasting. Zo levert het een onderbouwing voor het inzetten van tilhulpmiddelen. Ook helpt het je investeringen in zulke hulpmiddelen te onderbouwen en budgetkeuzes te maken. Afhankelijk van de precieze situatie die je in kaart wilt brengen kun je de thermometer invullen op groeps-, afdelings-, locatie- of organisatieniveau.
  • De Beleidsspiegel levert een beoordeling op van het organisatiebeleid voor fysieke belasting en zet aan tot het doorvoeren van verbetermaatregelen. Het instrument is een verdieping van de RI&E en helpt bij de invulling van het plan van aanpak.

Tools:

Instrumenten ondersteunende werkzaamheden

  • De Rugradar is een verdieping van de RI&E en geeft de belangrijkste bronnen van fysieke overbelasting bij ondersteunende functies. Zo levert het onderbouwing om de fysieke belasting te beperken. Je kunt de radar laten invullen door een individuele medewerker of door groepen medewerkers. De verwerking vraagt wel wat handwerk. Voor de beoordeling is kennis nodig van de Praktijkrichtlijnen voor ondersteunende functies.
  • De Beleidsspiegel levert een beoordeling op van het organisatiebeleid voor fysieke belasting en zet aan tot het doorvoeren van verbetermaatregelen. Het instrument is een verdieping van de RI&E en helpt bij de invulling van het plan van aanpak.

Tools:

Beeldschermwerk

Voor beeldschermwerk volstaat over het algemeen de vragenlijst uit de RI&E. Kijk ook eens in de Arbocatalogus VVT.