STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit kun je voor jezelf doen

Als medewerker kun je zelf veel doen om fysieke overbelasting te voorkomen. Welke functie je ook vervult en wat voor werk je ook doet, sommige punten zijn op dit gebied altijd belangrijk. Daarnaast zijn er uiteraard zaken die bij de ene functie of situatie meer van belang zijn dan bij de andere. Hieronder vind je voor beide categorieën praktische tips en informatie.

Zeven tips voor als je met cliënten werkt

Bij cliëntgebonden werkzaamheden loop je grote kans om met fysieke belasting te maken te krijgen. Daarom gelden voor jou diverse bijzondere aandachtspunten. Hieronder vind je zes zaken waar je zeker op moet letten om fysieke overbelasting te beperken.

Benut de praktijkrichtlijnen voor fysieke belasting.

De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting voor zorgverleners geven aan wat een gezonde en wat een ongezonde manier van werken is. De belangrijkste knelpunten in het werken met cliënten zijn daarin opgenomen en van oplossingen voorzien. Let op: het toepassen van de Praktijkrichtlijnen vergt uitleg en oefening. Het maximale tilgewicht is 23 kilo voor ideale omstandigheden. In veel situaties is dit al snel te veel. Vraag om instructie als dat nodig is!

Gebruik hulpmiddelen.

De tillift, het bariatrische glijzijl, de ergonomische luier: het zijn stuk voor stuk hulpmiddelen die je kunnen helpen om de fysieke belasting te verminderen. Goed gebruik doet een beroep op je deskundigheid. Vraag zo nodig collega’s of de ergocoach om een instructie. Of bekijk één van de instructiefilmpjes op Opens external link in new windowGoedgebruik.nl. En zorg dat je hulpmiddelen goed worden onderhouden. Een voorbeeldje zijn de opgepompte banden van de rolstoel.

Maak gebruik van de zelfredzaamheid van cliënten.

Naarmate cliënten mobieler en zelfredzamer zijn, is bij hun verzorging minder fysieke inspanning van jouw kant vereist. Tenminste... als je de zaken slim aanpakt! Laat cliënten dus zo veel mogelijk zelf doen wat ze zelf kunnen. Zo beperk je niet alleen je eigen fysieke belasting, maar geef je ook de cliënt een positieve prikkel om lichamelijk actief te zijn.

Bereid je voor op veelvoorkomende situaties.

Sommige situaties waarbij fysieke overbelasting op de loer ligt komen in gehandicaptenzorg veelvuldig voor. Daarom zijn er infosheets ontwikkeld die je kunnen helpen om er goed mee om te gaan. Er zijn exemplaren over Loopbegeleiding, Weerstand en spasmen, Werken met visuele beperkten, Hulp bij het opstaan en Aan en uitkleden.  

Wees voorbereid op agressief gedrag van cliënten.

Agressief gedrag draagt bij aan de fysieke belasting.  

Ga goed om met obese cliënten.

De zorg voor cliënten met obesitas levert vaak extra belasting op van je rug en ledematen. Leer hoe je daar mee om moet gaan, bijvoorbeeld door de E-learningmodule obese cliënten te doen.

Werk goed samen met je collega’s.

Door fysiek belastend werk samen te doen, kun je de belasting flink terugbrengen. Gebruik daarnaast de ervaring en kennis van je collega’s of leidinggevende. Vooral het goed gebruiken van praktijkrichtlijnen en hulpmiddelen vereist vaardigheid, je team kan je daarbij helpen. Wees ook alert op collega’s die het minder nauw nemen met praktijkrichtlijnen. Dit kan het voor jou een stuk moeilijker maken om een richtlijn wél te hanteren! Kijk of je knelpunten aan de orde kan stellen in een teamoverleg of roep het advies in van de ergocoach.