STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit kun je voor jezelf doen

Als medewerker kun je zelf veel doen om fysieke overbelasting te voorkomen. Welke functie je ook vervult en wat voor werk je ook doet, sommige punten zijn op dit gebied altijd belangrijk. Daarnaast zijn er uiteraard zaken die bij de ene functie of situatie meer van belang zijn dan bij de andere. Hieronder vind je voor zowel medewerkers die cliëntgebonden taken hebben als voor medewerkers van ondersteunende diensten praktische tips en informatie.

Zeven tips voor als je met cliënten werkt

Bij cliëntgebonden werkzaamheden loop je grote kans om met fysieke belasting te maken te krijgen. Daarom gelden voor jou diverse bijzondere aandachtspunten. Hieronder vind je zeven zaken waar je zeker op moet letten om fysieke overbelasting te beperken.

Benut de praktijkrichtlijnen voor fysieke belasting.

De Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting geven aan wanneer fysieke belasting over gaat in fysieke overbelasting. Ze geven de grenzen aan van wat toelaatbaar is en wat niet. Tot die grenzen kun je vaak nog gezond werken zonder hulpmiddelen, boven de grens heb je hulpmiddelen nodig om je lichaam te beschermen.

Gebruik hulpmiddelen

Voorbeelden van hulpmiddelen die je helpen om de fysieke belasting te verminderen, zijn de tillift, het glijzeil voor obese cliënten, en het opsta-looprek. Maar je moet wel weten hoe je die hulpmiddelen goed gebruikt. Vraag zo nodig collega’s of de ergocoach om een instructie. Of bekijk één van de instructiefilmpjes op Goedgebruik.nl. Zorg ook voor goed onderhoud van de hulpmiddelen. Bijvoorbeeld dat de banden van een rolstoel goed opgepompt zijn.

Maak gebruik van de zelfredzaamheid van cliënten

Hoe mobieler en zelfredzamer de cliënt is, hoe minder fysieke inspanning jij hoeft te leveren. Bedenk dus hoe je je cliënten kunt helpen om meer zelf te doen. Een goed instrument om de zelfredzaamheid in kaart te brengen en zo mogelijk te vergroten is de ZelfredzaamheidsRadar.

Op deze ZelfredzaamheidsRadar geeft de cliënt - of geef jij samen met de cliënt - een cijfer (tussen 1 (geheel afhankelijk) en 5 (geheel zelfredzaam)) voor 15 leefgebieden (continentie, aankleden, mobiliteit, leervermogen, etc.). Op de site staan tips en tricks hoe de cliënt kan werken aan meer zelfredzaamheid op elk van die leefgebieden. Vervolgens kun je afspraken daarover samen vastleggen.

Bereid je voor op veelvoorkomende situaties.

Situaties waarbij fysieke overbelasting op de loer ligt komen in gehandicaptenzorg veelvuldig voor. Daarom zijn er infosheets ontwikkeld die je kunnen helpen om er goed mee om te gaan. Er zijn exemplaren over ‘Loopbegeleiding’, ‘Weerstand en spasmen’, ‘Werken met visueel beperkten’, ‘Hulp bij het opstaan’ en  ‘Aan en uitkleden’.

Wees voorbereid op agressief gedrag van cliënten.

Ook weerstand en agressie kunnen leiden tot fysieke belasting. Leer hierover meer op de website Free Learning.

Ga goed om met obese cliënten.

De zorg voor cliënten met obesitas levert vaak extra belasting op van je rug en ledematen. Leer hoe je daar mee om moet gaan, bijvoorbeeld door de filmpjes obese cliënten te bekijken. Of bekijk het boekje BMI40+.

Werk goed samen met je collega’s.

Hoewel het minder zwaar lijkt geven de Praktijkrichtlijnen aan dat je het gros van zorghandelingen op een veilige manier in je eentje kunt doen. Uiteraard zijn er uitzonderingen, dan is het beter om fysiek belastend werk samen te doen. Zo kun je de belasting flink terugbrengen. Gebruik daarnaast de ervaring en kennis van je collega’s of leidinggevende. Vooral het goed gebruiken van praktijkrichtlijnen en hulpmiddelen vereist vaardigheid, je team kan je daarbij helpen. Wees ook alert op collega’s die het minder nauw nemen met praktijkrichtlijnen. Dit kan het voor jou een stuk moeilijker maken om een richtlijn wél te hanteren! Kijk of je knelpunten aan de orde kan stellen in een teamoverleg of roep het advies in van de ErgoCoach.