STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbowet en de cao zijn regels opgenomen over fysieke belasting. De Inspectie SZW handhaaft deze regels. Hier vind je de verplichtingen voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden.

Verplichtingen en rechten voor werknemers

Op basis van het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet heb je als medewerker enkele verplichtingen. Op het gebied van fysieke belasting komen die neer op het volgende.

  • Je bent verplicht door jou opgemerkte gevaren en incidenten op het gebied van fysieke belasting direct te melden.
  • Er mag van je worden verwacht dat je actief meewerkt en meedoet als je werkgever op het terrein van fysieke belasting voorlichting en training aanbiedt.
  • Je hebt de plicht om werkgever en collega’s waar nodig te helpen om fysieke belasting te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.
  • Levert fysieke belasting ernstig gevaar op voor jezelf of anderen, dan heb je het recht om het werk stil te leggen of te onderbreken. Je moet dit dan wel direct melden.
  • Je hebt er recht op dat je werkgever je waar nodig voorziet van beschermende hulpmiddelen, maar omgekeerd ben je ook verplicht er (goed) gebruik van te maken.