STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/fysieke-belasting.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbowet en de cao zijn regels opgenomen over fysieke belasting. De Inspectie SZW handhaaft deze regels. Hier vind je de verplichtingen voor werkgevers, werknemers en ondernemingsraden.

Dit zegt de cao Gehandicaptenzorg over fysieke belasting

Werkgevers- en werknemersverenigingen in de gehandicaptenzorg vinden het voorkomen en beperken van fysieke belasting zo belangrijk, dat ze hier in de cao diverse afspraken over hebben gemaakt. Op hoofdlijnen komen die hierop neer:

  • Werkgever en ondernemingsraad spannen zich in om een actief preventiebeleid te voeren, zodat risico’s op fysieke belasting zoveel mogelijk worden terugdrongen.
  • Als de RI&E daar aanleiding voor geeft, wordt de Opent externe link in nieuw schermTilthermometer ingezet. Op werkplekken waar cliënten wonen, werken of verblijven die fysieke ondersteuning nodig hebben, is een actuele TilThermometer verplicht.
  • De OR brengt als onderdeel van zijn jaarverslag jaarlijks schriftelijk verslag uit van de evaluatie van de maatregelen.

Meer weten?

Tools