STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor jezelf

Als je op het gebied van infectieziekten besmetting wilt voorkomen, is persoonlijke hygiëne erg belangrijk. Daarnaast is het van belang dat je zorgvuldig werkt in situaties waar blootstelling kan optreden. Wat dit concreet betekent vind je hieronder. Je kunt telkens doorklikken naar meer informatie en tips.

Samenvatting: de richtlijnen voor schoonmaken en desinfectie in zorginstellingen

Hieronder vind je een samenvatting van de algemene richtlijnen voor schoonmaken en desinfectie in zorginstellingen. Deze is vooral bedoeld om je te helpen bepalen of een schoonmaakmiddel of -methode geschikt is voor het wegnemen van een vervuiling die je aantreft. Huishoudchloor (bleekmiddel) is dat in ieder geval niet: dit moet je dus zeker niet gebruiken. Ben je op zoek naar meer gedetailleerde informatie, raadpleeg dan de complete richtlijn.

1. Oppervlakken die bevuild zijn met risicovol materiaal (niet zijnde bloed of lichaamsvloeistoffen met bloedsporen of van bekend geïnfecteerde personen,

 • Reinig het vervuilde oppervlak voordat je het desinfecteert. Begin met huishoudelijke schoonmaakmiddelen en draag plastic handschoenen om jezelf te beschermen (let op: alcohol wordt niet tegengehouden door rubberhandschoenen, maak bij voorkeur gebruik van latexvrije handschoenen in verband met risico op allergie).
 • Was of desinfecteer na het schoonmaken en het uitdoen van de handschoenen altijd je handen volgens de regels voor persoonlijke hygiëne.
 • Bepaal daarna aan de hand van de omvang van het vervuilde oppervlak hoe je het desinfecteert:

Kleine oppervlakken (< ½ m² )

 • Trek plastic handschoenen aan.
 • Neem bevuiling op met keukenrolpapier.
 • Gooi vervuild papier en handschoenen direct weg.
 • Trek nieuwe plastic handschoenen aan.
 • Reinig het oppervlak met een allesreiniger.
 • Spoel het oppervlak na met schoon water en droog het met een schone doek.
 • Dep de plek waar de bevuiling zat met alcohol 70% en laat die aan de lucht drogen.
 • Gooi na het desinfecteren de schoonmaakmaterialen weg of was ze op 60°C.
 • Was altijd nogmaals je handen volgens de regels voor persoonlijke hygiëne als je de handschoenen uitgedaan hebt!

Grote oppervlakken (> ½ m2)

 • Trek plastic handschoenen aan.
 • Neem bevuiling op met grote hoeveelheden keukenrolpapier en gooi die weg in een plastic vuilniszak. Gooi ook de handschoenen na gebruik direct weg.
 • Trek nieuwe plastic handschoenen aan.
 • Reinig het oppervlak met een allesreiniger.
 • Spoel het oppervlak na met schoon water en droog het met een schone doek.
 • Maak een dosering van 250 ppm chloor. Heb je te maken met tabletten met 1,5 gram actief chloor per tablet, los dan één chloortablet op in zes liter handwarm water. Er zijn ook tabletten in de handel met 1,0 gram actief chloor per tablet. In dat geval moet je één tablet oplossen in vier liter water. Volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant.
 • Sop het oppervlak in met het chloorwater en laat het minimaal vijf minuten inwerken.
 • Spoel het oppervlak daarna schoon met schoon water.
 • Gooi na het desinfecteren de schoonmaakmaterialen weg of was ze op 60°C.
 • Was altijd nogmaals je handen volgens de regels voor persoonlijke hygiëne als je de handschoenen uitgedaan hebt!

2. Oppervlakken die besmet zijn met bloed of lichaamsvloeistoffen (zoals …)

Is een oppervlak bevuild met bloed of met lichaamsvloeistoffen (feces, urine, braaksel, speeksel, snot, pus, wondvocht, sperma) met bloedsporen of bekend risicovol materiaal zoals bij Noro-besmetting, , dan moet je extra reinigings- en voorzorgsmaatregelen nemen. Je begint echter hetzelfde:

 • Reinig het vervuilde oppervlak voordat je het desinfecteert. Begin met huishoudelijke schoonmaakmiddelen en draag plastic handschoenen om jezelf te beschermen (let op: alcohol wordt niet tegengehouden door rubberhandschoenen, maak bij voorkeur gebruik van latexvrije handschoenen in verband met risico op allergie).
 • Was of desinfecteer na het schoonmaken en het uitdoen van de handschoenen altijd je handen volgens de regels voor persoonlijke hygiëne.
 • Bepaal daarna aan de hand van de omvang van het vervuilde oppervlak hoe je het desinfecteert:

Kleine oppervlakken (< ½ m² )

 • Trek plastic handschoenen aan.
 • Neem bevuiling op met keukenrolpapier.
 • Gooi vervuild papier en handschoenen na gebruik direct weg.
 • Trek nieuwe plastic handschoenen aan.
 • Reinig het oppervlak met een allesreiniger.
 • Spoel het oppervlak na met schoon water en droog het met een schone doek.
 • Dep de plek waar de bevuiling zat met alcohol 70% en laat die aan de lucht drogen (mits het micro-organisme te bestrijden is met alcohol anders een ander desinfectans gebruiken)
 • Gooi na het desinfecteren de schoonmaakmaterialen weg of was ze op 60°C.
 • Was altijd nogmaals je handen volgens de regels voor persoonlijke hygiëne als je de handschoenen uitgedaan hebt!

Grote oppervlakken (> ½ m2)

 • Trek plastic handschoenen aan.
 • Draag een veiligheidsbril met zijkleppen.
 • Ventileer de ruimte waarin je het reinigingswerk verricht (zet een raam open).
 • Neem bevuiling op met grote hoeveelheden keukenrolpapier en gooi die weg in een plastic vuilniszak. Gooi ook de handschoenen na gebruik direct weg.
 • Trek nieuwe plastic handschoenen aan.
 • Reinig het oppervlak met een allesreiniger.
 • Spoel het oppervlak na met schoon water en droog het met een schone doek.
 • Maak een dosering van 1000 ppm chloor. Heb je te maken met tabletten met 1,5 gram actief chloor per tablet, los dan één chloortablet op in anderhalve liter handwarm water. Er zijn ook tabletten in de handel met 1,0 gram actief chloor per tablet. In dat geval moet je één tablet oplossen in één liter water. Volg altijd de aanwijzingen van de fabrikant.
 • Sop het oppervlak in met het chloorwater en laat dit minimaal vijf minuten inwerken.
 • Spoel het oppervlak daarna schoon met schoon water.
 • Gooi na het desinfecteren de schoonmaakmaterialen weg of was ze op 60°C.
  Was altijd nogmaals je handen volgens de regels voor persoonlijke hygiëne als je de handschoenen uitgedaan hebt!