STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor jezelf

Als je op het gebied van infectieziekten besmetting wilt voorkomen, is persoonlijke hygiëne erg belangrijk. Daarnaast is het van belang dat je zorgvuldig werkt in situaties waar blootstelling kan optreden. Wat dit concreet betekent vind je hieronder. Je kunt telkens doorklikken naar meer informatie en tips.

Een krab-, prik- snij-, spuug- of bijtincident meegemaakt? Dit moet je doen!

Je doet alles om besmetting te voorkomen. Gebruik altijd naaldcontainers als je met naalden werkt en handschoenen als je in contact komt met lichaamsvloeistoffen. Een prik van een gebruikte naald, gebeten worden, gekrabd of bespuugd worden en je ergens aan snijden. Het kan toch een keer gebeuren. Is er sprake van bloed-bloedcontact of contact van je slijmvliezen (in de mond, neus, ogen) of huidbeschadiging met materiaal van een ander? Dan is het zaak snel te handelen als er vermoedens zijn dat die persoon mogelijk een besmettelijke ziekte heeft. Weet waar je hulp kunt halen, ook ’s nachts en in het weekend! Wat er moet gebeuren is vastgelegd in een landelijke richtlijn. Het komt neer op het onderstaande.

  1. Laat de wond goed bloeden door deze ‘uit te knijpen' en spoel deze daarna met water.
  2. Maak de wond goed schoon met een desinfectiemiddel.
  3. Neem contact op met een deskundige zoals beschreven in het protocol voor prikaccidenten. Weet hoe dit 24/7 in jouw  instelling is geregeld (bijvoorbeeld via achterwacht of extern bedrijf zoals PrikPunt of Preventcare)

Volg het protocol

In een protocol voor prikaccidenten is omschreven hoe te handelen na een krab-, snij-, spuug- of bijtincident. Raadpleeg dat document en volg de stappen die het voorschrijft.

Meld wat er is gebeurd

Goede vervolgactie is natuurlijk alleen mogelijk als jij het incident meldt. Zorg dus dat je leidinggevende zo snel mogelijk op de hoogte is en overleg samen over wat er moet gebeuren.

Ken de procedure

Volgens de Opent externe link in nieuw schermLandelijke Richtlijn Prikaccidenten van het RIVM moet bij krab-, prik-, snij-, spuug- of bijtincidenten de volgende procedure worden gevolgd. Jij bent hierbij een belangrijke bron van informatie die de deskundige nodig heeft voor een goede inschatting van de situatie. Zorg dus dat je weet hoe de procedure verloopt en welke informatie er nodig is.

  • Er wordt bekeken hoe intensief het contact met het materiaal geweest is en hoe waarschijnlijk het dan is dat dit tot een besmetting zou kunnen leiden. Bekijk goed waar je je aan verwond hebt. Zat daar bloed aan/in?
  • In hoeverre is het waarschijnlijk dat de bron drager is van een besmettelijke ziekte.
  • Er wordt bekeken of je al gevaccineerd bent en of dit toereikend is.
  • Op basis daarvan wordt bepaald of behandeling nodig is.

Blijf niet rondlopen met vragen

Heb je vragen over je gezondheid, dan kun je de bedrijfsarts om raad vragen.