STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Bedrijfshulpverlening (BHV) is zowel gericht op risico’s die binnen een organisatie kunnen ontstaan als op risico’s die van buiten komen. De inspanningen om deze risico’s te bestrijden kun je samenvatten onder de noemer ‘integrale veiligheid’. Ben je verantwoordelijk voor de BHV binnen een hele organisatie, dan is het van belang om die goed in te bedden in een breder programma voor zulke integrale veiligheid. Hieronder vind je praktische tips en aandachtspunten die voor jou van belang zijn. Je kunt steeds doorklikken naar meer informatie.

Bedrijfsnoodplan opzetten: tips en tools

Het bedrijfsnoodplan vormt de paraplu voor de BHV. Hierin noteer je in de eerste plaats met welke risicoscenario’s je organisatie rekening houdt. Daarnaast geef je aan wat het beleid is om deze risico’s tegen te gaan. Ga jij aan de slag met zo’n plan? Doe dan je voordeel met deze tips en tools.

  • Vermijd details. Een bedrijfsnoodplan is bedoeld om de hoofdlijnen aan te geven. Werk dus nog niet alles tot in de kleinste details uit, maar houd het bij hoofdlijnen en uitgangspunten.
  • Beleg verantwoordelijkheden. Een belangrijke meerwaarde van een goed bedrijfsnoodplan is dat het helder omschrijft wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Maak onderscheid. Een goed bedrijfsnoodplan maakt duidelijk uit welke onderdelen het BHV-beleid bestaat. Bij elk onderdeel staat (zie tip 1!) een verwijzing naar de plek waar nadere uitwerking te vinden is. In die nadere uitwerking staat ook hoe externe partijen (denk bijvoorbeeld aan de brandweer) bij het beleid worden betrokken. Het helpt als je dit visueel maakt bijvoorbeeld in de vorm van flowcharts.
  • Ga het wiel niet opnieuw uitvinden. Er zijn diverse handige tools beschikbaar die je een flink eind op weg kunnen helpen. Op www.dezorgbrandveilig.nl  vind je veel bruikbare en actuele informatie. Hieronder vind je een aantal instrumenten en voorbeelden, doe er je voordeel mee!