STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Wat is bedrijfshulpverlening (BHV)?

Met bedrijfshulpverlening (BHV) bedoelen we alles wat erop is gericht om in noodsituaties de schade zo klein mogelijk te houden. BHV focust helemaal op het einde van de keten van gezondheid en veiligheid op het werk. Als er ondanks alle preventieve maatregelen toch iets gebeurt, hoe beperken we dan de negatieve gevolgen?

Dit is niet los te zien van (brand)preventieve maatregelen. Breng dus samenhang aan tussen de aanpak van BHV met brandpreventie, integrale veiligheid en zorgcontinuïteit. Laat daarin niet de regels leidend zijn, maar stel maatregelen samen, werkend vanuit een risico’s-gerichte aanpak. Dat wil zeggen, bekijk eerst hoe risico’s ingeperkt kunnen worden en bepaal daarna welke maatregelen nog nodig zijn om de restrisico’s te beheersen. Vaak blijkt dan dat sommige maatregelen die in voorschriften staan, niet meer nodig zijn omdat het vereiste veiligheidsniveau al bereikt is.

De nadruk ligt op grote incidenten zoals het uitbreken van brand waarbij cliënten en collega’s snel in veiligheid gebracht moeten worden. Bij BHV moet u echter ook denken aan EHBO/ levensreddende eerste hulp.
Ook agressie-incidenten of incidenten waarbij mogelijk besmetting met een infectieziekte kan optreden behoren tot noodsituaties. Maatregelen in dat kader kunt u vinden in de onderdelen ‘Agressie’ respectievelijk ‘Infectieziektes/biologische agentia’ binnen de Arbocatalogus.

BHV is in de gehandicaptenzorg extra belangrijk

Goede BHV is in de gehandicaptenzorg extra belangrijk omdat de zelfredzaamheid van cliënten in noodsituaties vaak beperkt is. Ook kunnen incidenten bij hen tot complexe en onvoorspelbare reacties leiden. Het is cruciaal dat alle medewerkers hier goed mee omgaan en er grondig op zijn voorbereid. Tijdens een incident bedenken wat er moet gebeuren is simpelweg niet mogelijk.

Zó ben je goed voorbereid

Bij nood moet je op elkaar, op de getroffen voorzorgsmaatregelen en op de beschikbare techniek kunnen rekenen. BHV goed inrichten betekent daarom dat je samen:

  • Vooraf goed bekijkt welke incidenten er op kunnen treden (scenario’s maken);
  • De zelfredzaamheid van cliënten en collega’s in de diverse scenario’s goed in beeld hebt (risico-profielen);
  • Bepaalt welke organisatie er nodig is om ervoor te zorgen dat iedereen weet wat hij bij deze incidenten moet doen;
  • Regelt dat de hiervoor noodzakelijke voorzieningen beschikbaar zijn.

Kijk wat jij kunt en moet doen

Vanwege de aanwezigheid van cliënten spelen in de gehandicaptenzorg álle medewerkers een rol bij de BHV. In de praktijk verschilt het natuurlijk wel sterk per functie wat die rol precies inhoudt. In dit onderdeel van de arbocatalogus vind je informatie over wat jij in jouw positie kunt en moet doen.