STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Als het jouw taak is om ervoor te zorgen dat een hele organisatie goed met agressief gedrag omgaat, valt er veel te regelen en te doen. Van preventie tot nazorg, van risico- inventarisatie tot de evaluatie van maatregelen: er zijn tal van manieren om bij te dragen aan een sluitend beleid. Hieronder vind je zes oplossingen waarmee je in een organisatie aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Veiligheidsbeleid ontwikkelen: maak werk van een verbetercyclus

Goed veiligheidsbeleid is voortdurend in beweging. De situatie in een organisatie is dat immers ook. En inzichten kunnen in de loop van de tijd veranderen! Deze aandachtspunten helpen je om werk te maken van een verbetercyclus waarin de focus ligt op stelselmatige aanscherping van het beleid.

  • Begin met de hoofdlijnen en keer daar regelmatig bij terug. Hoe zit je organisatie in elkaar, welke teams hebben wat voor cliënten, welke teams hebben wat voor uitdagingen? Waar verwacht je wat voor dilemma’s rond agressief gedrag? Heb je reden om aan te nemen dat de situatie sinds je laatste analyse ergens is veranderd?
  • Doe regelmatig grondig onderzoek. Meten is weten! Houd ook de RI&E en het plan van aanpak actueel.
  • Analyseer meldingen. Zet een goed meldingssysteem op poten en ga na welke inzichten je aan verrichte meldingen kunt ontlenen. Benut bijvoorbeeld een systematische methodiek hiervoor zoals de PRISMA analyse. Bij welke afdelingen/teams zie je wat voor agressief gedrag? Welke trends zijn er?
  • Leun niet achterover als er weinig meldingen zijn. Een gering aantal meldingen klinkt wellicht als goed nieuws, maar kan ook precies het omgekeerde betekenen. Mogelijk melden medewerkers incidenten niet omdat ze het administratief te lastig vinden. Of misschien zien ze er het nut niet van in, of durven ze een voorval niet te melden. Analyseer de meldings- en veiligheidscultuur kritisch. Hoe meer meldingen, hoe beter je zicht op de veiligheidssituatie!
  • Maak werk van de drie hoofdonderdelen van goed veiligheidsbeleid. Een goed beleid op het gebied van agressie en veiligheid besteedt in elk geval aandacht aan preventie (agressief gedrag voorkomen), actie (goed op agressief gedrag reageren) en nazorg (het melden en bespreken van incidenten, hier acties aan verbinden en het bieden van ondersteuning bij de verwerking). 

 

 

Tools

Onderstaande tools helpen je bij het uitvoeren van analyses en het opstellen van een goed veiligheidsbeleid. Daarnaast vind je elders in deze arbocatalogus veel praktische informatie over preventie, actie en nazorg.

Verdieping